Koronapandemien har vist oss hvilke yrker som er fremtidens yrker