Det vil det være et forræderi mot befolkningen å bruke midler på dette