Skolen kan ikke melde foreldre til barnevernet uten grunn

foto