Når våre folkevalgte bryter loven i vinnings hensikt, bør det få konsekvenser

foto