Krisebudsjett: Ingen av skolene våre makter å overholde de nåværende budsjettene, hvordan skal de da klare kutt på ytterligere 12 mill.?

foto