Dramatisk for mange sårbare mennesker i vår kommune