Arbeiderpartiet i Arendal styrer, men lytter ikke til befolkningen