Boplikt griper inn i folks eiendom og dens verdi

foto