Svar til Undeland og Spissøy som savner vitenskapelighet