Alle innbyggere har rett til innsyn – men i offentlig forvaltning lukkes stadig mer