Barns interesser prioriteres sakte bort, når vi fjerner mobbeombud, fritidskort og legger ned skoler

foto