Som samfunn har vi ingen garantier mot morgendagens ugjerninger