I lys av måten prosessen har startet på har jeg stor tro på at vi skal komme i mål med et godt budsjett

foto