Panikk og hysteri? Nei, dette dreier seg om å ta medansvar for de mest utsatte