Normalt er det sterke restriksjoner på hva man kan gjøre i 100 metersbeltet. Men ikke i Homborsund i Grimstad