Man må velge sine kamper. Jeg har valgt Hoves skjebne

foto