Glatte vegar: Han som bur der oppdraget er, får ikkje gå ut før han har fått klarsignal