I halvparten av dødsulykkene i Agder i 2018 var dette med på å gjøre ulykkene fatale