Debatt: Å kutte en tjeneste som gjør at noen ikke får brukt biblioteket, er nedslående