Et fylkesbudsjett for hele Agder med tydelig FrP stempel