Konservativt Arendal ser på biodrivstoff som et politisk press for å kjøpe elbil