Målet må være at allmennheten må ha reell mulighet til å ha fri ferdsel og opphold