Hvor er fremtidsvisjonene og viljen til å satse på miljøvennlige energiformer?

foto