Nå har vi en unik mulighet til å skape en ny holme av Torskeholmen