Fastlegen trenger akutthjelp. Og rollen som reddende engel er ledig.

foto