Lederen i Agderposten minner mer om en årsgammel kjøkkenbordsamtale hos Arbeiderpartiets uvenner enn en aktuell politisk analyse