Psykisk helse er underprioritert som følge av politiske vedtak

foto