Hva kan en batterifabrikk bety for Arendal og regionen?

foto