Vi synes det er flott at partiet Sentrum tar klimautfordringen på det største alvor