Har jeg tid til dette? Har jeg krefter til å bidra?