Dagens strømstøtte favorisere de som bruker mest strøm

foto