Debatt: – Trusselen mot sykehuset er blitt dobbelt så stor

foto