Krigsfrykt og kongesorg merket oss for 25 år siden