Arbeiderpartiet er da ikke noe styringsparti i Arendal!

foto