Det jeg blir så forundret over, er at det er sykehjem som blir bostedet mitt når helsa skranter

foto