Prioriteres boligfelt i et prioritert landbruksområde, eller?

foto