Det er ikke lønnen som skaper politikerforakt. Det er umoralen.