Debatt: Som gammel miljøverner er jeg kommet til at sjødeponi er en dårlig idé