En nødvendig enighet. Som forventet, men kanskje likevel ikke selvsagt