Det bør innføres en nasjonal standard på eldreomsorgen

foto