Jeg tror effektiviteten går opp hvis Arendal sykehus får tilbake egen ledelse og administrasjon

foto