Hvorfor nedprioriteres kommunalt ansatte på denne måten?

foto