Agder kan ta på seg å bli et prøvefylke for lokal produksjon av bærekraftig energi