At folk dør mens de venter på erstatning etter legetabber er uholdbart