Nesten 100.000 barn lider. Det er ikke noe latterlig med det

foto