Det ville være i Buddhas ånd å nekte bygging av tempel i friluftsområdet