Bevar friområdet i kommunalt eie – og la det bli til glede for alle!

foto