Hva om gamle avløpsanlegg oppgraderes ved å anlegge minirenseanlegg?