Det er ingen grunn til at promillegrensen på sjøen skal være høyere enn på veiene