Arendal feirer jubileum, eller gjør byen virkelig det? Da jeg så programmet minnet det mer om en markedsdag. Jeg har forståelse for at byen har lite penger å lage fest for, men alt handler ikke om penger. Det handler om å skape stolthet rundt Arendal som by.

Menyen til de to avskjedsmiddagene til tidligere kommunedirektør, Harald Danielsen var ikke beskjedne på tampen av 2022. Der fant kommunens ledelse penger som kunne sysselsatt en helsearbeider store deler av ett år, men kommunedirektøren var viktigere. Jeg skal heller ikke se bort fra at han fortjente en fest, men det er noe med proporsjonene og beløpene i en kommune som må spare på kronene. De sparte knapt på noe da den avtroppende kommunedirektøren skulle feires.

Politikere og folk i Arendal klager jevnlig over at Kristiansand tar oppgaver fra Arendal. Det er mye i de mange klagene over det, men da må man tenke på hva Arendal kan gjøre for å komme i posisjon til å ha minst like mye makt som Kristiansand. Da er et byjubileum en ypperlig anledning. Da kan det skapes stolthet og identitet, som knapt kan måles i penger.

Taler er viktig for å skape identitet. Taler har liten plass i jubileumsprogrammet i Arendal. Jeg har mange ganger tenkt på hvor motiverende styrelederen i Birkenlund Musikkorps, Øyvind Simonsen, var. Han ville at vi skulle konkurrere med Bispehaugen i Trondheim, som den gang var best på drill. Han overbeviste oss musikanter når han talte om det.

Da jeg bodde ved Østensjøvannet i Oslo var tidligere leder i Obos, Martin Mæland, en av foreldrene i nabolaget. Han er opprinnelig fra Rogaland, men holdt taler som om det å bo på Østensjø var det beste man kunne gjøre.

Slike taler trenger Arendal. Arendalsuka, Pollen og en fin skjærgård gir ikke Arendal nok selvtillit. Fremdeles har Kristiansand overtaket. Noe av dette skyldes historie. Mye skyldes at Arendal ikke hevder seg nok som by. Arendalsuka gir ikke nok avdelinger på sykehuset i Arendal. For å sette det på spissen.

Marie Antoinette skal visstnok aldri ha sagt at folket burde spise kaker når de manglet brød. Uttrykket er likevel godt, og illustrerer godt en manglende forståelse mellom de styrende og styrte. Der den tidligere kommunedirektøren ble traktert som en kongelig, får folket et stykke kake og en utvidet markedsdag. Det er virkelig for dårlig om Arendal skal få pondus og selvtillit. Det nytter ikke bare å hakke på Kristiansand, som enkelte politikere gjør, men heller å arbeide for å gi Arendal den stolthet som byen fortjener etter 300 år.